[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Kraj Praha


Brailcom, o.p.s. [ Obecně prospěšná společnost ]

Společnost Brailcom byla založena roku 1995. Jejím zakladatelem byla nadace Fond slepých, kterou v roce 1993 založil Jan Buchal, předseda správní rady nynějšího Nadačního fondu slepých, který je po transformaci nadace Fond slepých jejím přímým nástupcem.

Účelem společnosti Brailcom je zprostředkovávání důležitých informací slepým a těžce zrakově postiženým.

Právě v důsledku ztráty zraku vzniká u takto postižených ohromný informační deficit. Rádi bychom našimi projekty napomáhali k překonávání této propasti.

Činnost naší organizace je tedy zaměřena na vytváření mnohostranných materiálních podmínek pro pomoc při překonávání překážek na cestě duchovního vývoje slepého člověka nebo člověka s těžkou vadou zraku. Jednou z překážek je pro zrakově postiženého obtížnější přístup k hodnotným informacím, které jsou pro zdravé lidi dnes běžně přístupné. Tyto hodnotné informace může každý člověk použít k vlastnímu sebezdokonalování, což u slepého může vést až k vyrovnání se se svým těžkým údělem.

Financování společnosti
Vážíme si každého upřímně míněného daru, ať je sebemenší.

Naopak nevyhledáváme podporu ve formě "sponzoringu". Myslíme si, že "obchodování" se zdravotním handicapem je člověka nedůstojné. Dále jsme přesvědčeni, že marketingová efektivita takových "sponzoringů" je v podstatě nulová či dokonce záporná.

Neznamená to ovšem, že bychom tuto formu nikdy sami nevyzkoušeli. V určité době jsme si prostě mysleli, že je to nezbytná daň, chceme-li naši práci dělat. Ukázalo se však vždy, že taková forma spolupráce přinesla hodně starostí a věc spíše poškodila.

Nadace fond slepých, která je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Brailcom, byla od svého počátku v tíživé finanční situaci, jako ostatně většina podobných organizací.

Jediným zdrojem příjmu byly dary, případně dotace či granty. Státní dotace však byly vždy ve velmi malé míře proto, že státní orgány dávali zpočátku přednost občanským sdružením před nadacemi. Při zakládání společnosti Brailcom bylo uvažováno o alternativním financování, které by zajistilo soběstačnost.

Protože zákon 248/1995 o obecně prospěšných společnostech umožňuje takto založeným společnostem provozovat vedlejší hospodářskou činnost, bylo rozhodnuto, že se společnost pokusí o "samofinancování" tím, že připraví obchodní aktivity, které by potřebné finanční částky zajistily.

Neznamená to pochopitelně, že bychom již nepotřebovali pomoc. Uvítáme jakékoliv pomoci ve formě finančních příspěvků či materiální podpory. Chcete-li nám tedy nějak pomoci a potřebujete proto více informací, beze všeho se na nás obraťte.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Brailcom, o.p.s.
Jan Buchal
Vyšehradská 3/255
128 00 Praha 28
Česko (CZ)
tel: (+420) 224 921 679

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.brailcom.org

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 05.07.2003 v 18:01 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm